SPECJALNA OFERTA KREDYTOWAPROGRAM MDMKALKULATOR KREDYTOWYPROGRAM MDM

Mieszkanie dla Młodych to program rządowy, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i ma na celu wspieranie młodych ludzi w zakupie ich pierwszego mieszkania lub domu. Pomoc polega na dofinansowaniu do wkładu własnego.

Z programu mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 35 roku życia, zarówno osoby samotne jak i małżeństwa – wówczas co najmniej jeden z małżonków musi spełnić kryterium wieku.Dodatkowo osoby korzystające z programu nie mogą być właścicielem mieszkania lub domu. Ograniczenie dotyczące wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się jeśli potencjalny beneficjent programu MDM wychowuje  przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci.

Z dopłaty mogą skorzystać osoby chcące zakupić nieruchomość na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym

W ramach MdM maksymalna powierzchnia mieszkania nie może przekroczyć 75m2 lub 85m2 dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Zatem zarówno singiel, jak i małżeństwo mogą nabyć mieszkanie o metrażu nie przekraczającym 75m2. Natomiast dofinansowaniu podlega powierzchnia 50m2. W przypadku gdy nabywca wychowuje troje dzieci wielkość powierzchni użytkowej dla której wylicza się dofinansowanie wzrasta do 65m2.

Podstawowa dopłata wyniesie 10% kwoty dopłaty. I taką subwencję otrzyma singiel oraz bezdzietne małżeństwo. Natomiast 15% otrzymają nabywcy z j jednym dzieckiem. Dodatkowe wsparcie w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania otrzymają ci klienci, którzy wychowują dwoje dzieci. Osoby wychowujące troje dzieci mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 30% stanowiącego przedmiot kredytowania. Jeśli od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, stanowiącego przedmiot kredytowania, urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko nabywca otrzyma dodatkowe finansowanie w wys. 10% (wówczas następuje spłata 10% kapitału kredytu)

Nasz doradca kredytowy szczegółowo wyliczy tę kwotę dla Ciebie.

Wnioski kredytowe można będzie składać od 01.01.2014 do 30.09.2018

  • Kredyt zaciągnięty w banku na sfinansowanie zakupu mieszkania musi być udzielony w polskiej waluci
  • Minimalny okres kredytu to 15 lat
  • Kredyt musi stanowić co najmniej 50 procent ceny zakupu mieszkania

Zatem wkład własny razem z dofinansowaniem rządowym nie może przekroczyć 50% ceny zakupu mieszkania!

W przypadku, gdy osoba występująca o kredyt z dopłatą rządową nie posiada zdolności kredytowej, do kredytu może z nią przystąpić każdy.

Umożliwia to uczestnictwo w programie osobom żyjącym w nieformalnych związkach oraz będącym narzeczeństwem.Poza tym dodatkowy kredytobiorca nie może zostać współwłaścicielem mieszkania. Ustawa pozwala jedynie na przystąpienie do kredytu.LOKALIZACJA

INWESTYCJA

METRAŻ

-

ILOŚĆ POKOI

-

PIĘTRO

-

CENA DO BRUTTO

CECHY DODATKOWE

mieszkanie z ogródkiem
samodzielna kuchnia
Mieszkania dla Młodych


serwisy dekpol